Lidmaatschap

"Wat betekent het lidmaatschap van deze vereniging:


 • 12 maal per jaar het tijdschrift ''Onze Vogels'' uitgegeven door de NBVV

 • 6 keer per jaar het clubblad het "Meepikkertje" van de vereniging

 • 9 bijeenkomsten / babbelavonden per jaar

 • Aantal lezingen / dia - cq filmavonden per jaar

 • Bestellen van ringen voor uw jonge vogels

 • Aanwezigheid van grote kennis over het kweken van diverse vogelsoorten door deskundige leden en gastsprekers

 • Niet te vergeten de leuke en gezellige sfeer

 • Jaarlijkse show in november

 • Jaarlijks een feestelijke jaarvergadering voor de leden en hun partners

 • Soms een uitstapje met de leden naar een vogel activiteit in het land zoals b.v. een vogelpark of papegaaien asiel

 •