Vogelvrienden Hoorn en Omstreken

Inschrijfformulier


Ik geef mij op als van Vogelvrienden Hoorn en Omstreken
   
 1. Uw gegevens:
* Voornamen: 
* Achternaam: 
* Geboortedatum: 
* Straat en huisnummer: 
* Postcode: 
* Woonplaats: 
* Telefoon: 
* E-mail adres: 
* Iban Rekeningnummer: 
* Op naam van: 
* Hoe wilt u het clubblad ontvangen? Per post of e-mail?:

 2. Nadere gegevens:
Was u al eerder lid van een vogelvereniging of bond?: 
Indien ja van welke?: 
Bent u nog steeds lid van deze vereniging of bond?: 
Indien ja , wat is uw kweeknummer?: 
Hoe bent u in contact gekomen met de vereniging?: 
Kweekrichting?: 

 3. Lid worden:

 4.Contributie per jaar:
A-lid: 
Jeugdlid / B-lid: 
Verenigingslid / Donateur: 

  NL16 INGB 0003447888 t.n.v. Vogelvrienden Hoorn en Omstreken

 4. Contributiebetaling:

 * Bankrekening:      * Op naam van:   
 Door op de knop "Verzenden" te drukken wordt het inschrijfformulier verzonden naar het ledensecretariaat van Vogelvrienden Hoorn en Omstreken.

* Datum:

* Verplicht veld