Kosten

  • A-leden volwassenen

€ 35,00

  • B-leden volwassenen

€ 21,00

  • Jeugdleden tot 18 jaar

€ 21,00

  • Vereniginsleden 

min. € 15,00

  • Donateurs(geen bondslid)

min. € 12,50


Voor A-leden die huisgenoot zijn van een A-lid kan een speciale regeling gelden.

Aanmelding kan op diverse manieren b.v. via de website of de ledensecretaris vermeld in de colofoon. 

De contributie moet bij de aanmelding door het afgeven van een incasso machtiging worden voldaan. 

De jaarlijkse contributie wordt eind november door de peningmeester ge´┐Żncasseerd.


[Terug naar hmepage]