Informatiebulletin van de Vogelvrienden Hoorn en Omstreken

Net als u zijn er vele mensen die dagelijks genieten van hun vogels. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om kanaries, tropen, parkieten, papegaaien, cultuurvogels, wildzang, agapornissen of kaketoes. De één geniet van de zang van de vogel, de ander van de schoonheid en een derde van het gedrag. Zo is er voor ieder wat wils op vogelgebied.

Echter, we hebben wel te maken met levende dieren die hun verzorging nodig hebben. Daarbij komen - vaak pas na de aankoop - vragen op als: Wat voor zaad kan ik geven en is zaad alleen genoeg ? Wat voor kooi of volière heb ik nodig? Welke bodembedekking kan ik gebruiken? Kunnen meerdere vogels bij elkaar en zo ja welke soorten? Kunnen de vogels buiten gehuisvest worden of alleen binnen? Kan deze vogel wel alleen gehouden worden of juist niet?

Voor de eerste drie vragen kunt u bij uw dierenwinkel zeker terecht, de volgende drie vragen vereisen al meer vogelkennis. Als vogelvereniging krijgen wij dit soort vragen regelmatig van beginnende vogelliefhebbers, maar ook van liefhebbers die overwegen bepaalde vogels te kopen of ideeën hebben om te gaan kweken met hun vogels.

Wie zijn wij?

Wij zijn de Vogelvrienden Hoorn en Omstreken, een levendige vogelvereniging waar vogelliefhebbers en vogelkwekers lid van zijn. Onze doelstelling is het bevorderen van de vogelsport in zijn algemeen. Wij doen dit al sinds 1937 en bezitten veel kennis van alle vogelsoorten. Bij ons kunt u terecht met uw vragen, die wij gaarne voor u willen beantwoorden.

Waar vindt u ons?

Elke tweede donderdag van de maand, behalve in juni, juli en augustus, houden wij onze clubavond in: Wijkcentrum De Huesmolen, De Huesmolen 60, 1625HZ Hoorn

Tijdens onze clubavond, die gehouden wordt van 19.30 t/m 22.30 uur, wordt er altijd een thema behandeld. Dit is zeer uiteenlopend en wordt wisselend verzorgd door eigen leden dan wel gastsprekers die hun sporen ruimschoots hebben verdiend in hun tak van vogelsport. De ene keer gaat het over kweken van kanaries, de andere keer over tropen of parkieten uit de gehele wereld. Vaak worden deze lezingen verduidelijkt met dia’s of filmbeelden. Hierdoor komt u als lid aan heel veel informatie over de vogels en natuur in de breedste zin van het woord. Ook staat de hele natuur hoog in ons vaandel en ook daar worden regelmatig lezingen over gehouden.

Daarnaast leert u op onze clubavonden de andere kwekers en vogelliefhebbers kennen alwaar u de informatie, die voor u op dat moment belangrijk is, kunt vergaren. Indien de vraag of het probleem niet direct mondeling is op te lossen, zijn vele kwekers bereid om, indien u dit wenst, bij u thuis te komen kijken. Vaak is het makkelijker om ter plekke te kunnen zien wat voor oplossing in uw specifieke situatie het beste is.

Voor dringende vragen - die géén uitstel tot de clubavond dulden - kunt u altijd contact op nemen met onze bestuursleden. Deze kunnen u gelijk helpen of verwijzen u door naar de deskundige op het gebied van uw probleem. Want een probleem van een lid is het probleem van de vereniging.

Informatie lidmaatschap:

Voor het lidmaatschap is een contributie vastgesteld, die vermeld staat op de website. Voor dit bedrag bent u lid van Vogelvrienden  Hoorn en Omstreken, alsmede van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Dit is de overkoepelende organisatie waar onze vogelvereniging bij aangesloten is. De contributie kan alleen betaald worden via het afgeven van een automatische incasso machtiging aan de vereniging.

Zie eventueel onder bijzonderheden

Tentoonstellingen:

Eén maal per jaar - eind november - organiseren wij een tentoonstelling waar onze leden hun nieuw gekweekte vogels showen. Vooraf aan dit alles worden de vogels gekeurd door bondskeurmeesters en beoordeeld op verschillende onderdelen als houding, kleur, vorm, zang enz. Hiervoor worden per onderdeel punten gegeven en zo ontstaat een eindoordeel over de vogel. De vogel met de meeste punten in zijn categorie wint de verenigingsprijs voor deze categorie. U kunt met geringde vogels ook deelnemen aan de districts- en/of landelijke bondstentoonstelling.

Stadsvolière:

De volière van de gemeente Hoorn - aan de Pakhuisstraat - wordt door Vogelvrienden Hoorn en Omstreken verzorgd. De gemeente Hoorn heeft ons hiervoor benaderd omdat alle specifieke kennis voor verzorging van de diverse vogels, alsmede het onderhoud van de volière zo in goede handen zijn. Zo kunnen de passanten blijven genieten van de volière.

Uitnodiging:

Wij hopen u, met dit informatieblaadje, enige inzicht te hebben geven over onze vereniging en haar doelstelling en hopen van harte u op één van onze clubavonden te mogen begroeten. Wij nodigen u dan ook graag uit om vrijblijvend - dus zonder enige verplichting of kosten - een clubavond bij te wonen.

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website:

"http://www.vogelvriendenhoorn.nl" of in de colofoon onder vereniging."


[Terug naar homepage]