LidmaatschapVoorblad clubblad                 Wat betekent het lidmaatschap van deze vereniging:


* 12 maal per jaar het tijdschrift "Onze Vogels" uitgeven door de NBVV
* 6 keer per jaar het clubblad van de vereniging
* 9 bijeenkomsten / babbelavonden per jaar
* Aantal lezingen / dia - cq filmavonden per jaar
* Bestellen van ringen voor uw jonge vogels
* Aanwezigheid van grote kennis over het kweken van diverse vogelsoorten door deskundige leden en  gastsprekers
* Niet te vergeten de leuke en gezellige sfeer.
* Jaarlijkse show in november/december met medewerking van enige lokale ondernemers
* Jaarlijks een feestelijke bijeenkomst voor de leden en hun partners
* Soms een uitstapje met de leden naar een vogel activiteit in het land zoals b.v. een vogelpark of  papegaaien asiel

[Terug naar homepage]