HET BESTUUR VAN VOGELVRIENDEN HOORN EN OMSTREKEN

Voorzitter:
Cees Vlaar                                                            Telefoon: 0229-542131
E-mail: voorzitter@vogelvriendenhoorn.nl

Secretaris:
GertJan Smit                                                         Telefoon: 0229-240692
E-mail: secretaris@vogelvriendenhoorn.nl

Penningmeester:                                                    Bereikbaar na 18.00 uur 
Vincent Molenkamp                                              Telefoon: 0644980756
E-mail: penningmeester@vogelvriendenhoorn.nl

Besturslid + voorzitter TT                                      Bereikbaar na 18.00 uur
Ton Wessels                                                         Telefoon: 0229-217820
E-mail: tt@vogelvriendenhoorn.nl

Bestuurslid + ringencommissaris:
Sonja Rolloos                                                       Telefoon: 0627965561
E-mail: ringen@vogelvriendenhoorn.nl

Ringen worden alleen besteld als die vooraf zijn betaald.
Dit kan contant of op bankrekening NL70ABNA0836874366 t.n.v. Sonja Rolloos

(Ringen voor het nieuwe jaar worden alleen afgeleverd als de contributie voor dat nieuwe jaar is
betaald of een incasso machtiging is afgegeven.
.)

Redactie clubblad: Cees Vlaar. Eindredactie : Vincent Molenkamp

Stadsvoliere: Jouke Bron - Telefoon: 0628275370

Ereleden: Herman Damen en Aad Snaas.

Website:  www.vogelvriendenhoorn.nl

Activiteiten vinden plaats in Wijkcentrum De Huesmolen, De Huesmolen 60, 1625 HZ Hoorn

Contributie:
A-leden:                                           � 35.00
B-leden:                                           � 21,00
Jeugdleden tot 16 jaar:                      � 21.00
Verenigingsleden minimaal:                � 15,00
Donateurs:   minimaal                        � 12.50

Betaling van de contributie geschiedt alleen via een automatische incasso machtiging.
Banknummer: NL16INGB0003447888 t.n.v. �Vogelvrienden Hoorn en Omstreken�

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij het secretariaat voor 1 december.

Voor leden zijn kleine advertenties gratis.


Terug naar homepage]