Bijzonderheden

logo

 De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

 Is opgericht 4 februari 1937(in 2017 is het 80-jarig bestaan)

 Omstreeks 75 ledenwaarvan het merendeel actief bij de vereniging betrokken 

 Ongeveer 300vogels bij de jaarlijkse vogeltentoonstelling

 Financieel gezond

[Terugnaar homepage]