Bijeenkomsten

De vereniging houdt maandelijks op de 2e donderdag een bijeenkomst in het wijkcentrum aan de Huesmolen te Hoorn, waar belangstellenden van harte welkom zijn. Meestal wordt op deze avond een bespreking over een bepaald onderwerp gehouden. Ook worden er lezingen gehouden of dvd's vertoond. Dit gebeurt door de eigen deskundige leden of er worden deskundigen uitgenodigd.

Een keer per jaar wordt er een tentoonstelling gehouden. De laatste jaren is dit een nationale tentoonstelling. Iedereen die lid is van een bond kan met correct geringde vogels deelnemen. Tijdens deze tentoonstelling wordt er bij voldoende inzendeing van cultuurvogtels, als eerbetoon aan ons erelid Gerard Atteveld, door de inzenders van cultuurvogels gestreden om de wisselbeker "Gerard Atteveld trofee". Sedert 2012 wordt er bij voldoende inzending van gould amadines, als eerbetoon aan ons overleden lid Richard Groot, door de inzenders van gould amadines gestreden om de wisselbeker "Richard Groot trofee".

[Terug naar homepage]