Agenda


De vereniging houdt maandelijks op de 2e donderdag een bijeenkomst, waar belangstellenden van harte welkom zijn. Meestal wordt op deze avond een lezing gehouden of wordt er over de hobby gepraat. Ook wordt er soms een bespreking over een bepaald onderwerp gehouden.Dit gebeurt door de eigen deskundige leden of er worden deskundigen uitgenodigd.

Alle activiteiten vinden plaats in het Cultureel Centrum Risdam aan de Huesmolen 60 te Hoorn.

Op onderstaande data worden er bijeenkomsten/tentoonstelling gehouden:Datum: Onderwerp: Spreker:
10-01-2019 Vogels aan de kust en in het duin Boswachter v.d. Bosch
14-02-2019 Avifauna
v.d. Luit
14-03-2019  Zebravinken
Kleine
11-04-2019 Jaarvergadering Voorzitter en leden
09-05-2019 (Grote)parkieten v. Dam
12-09-2019 Bouw voliere Nico Verlaat
11-10-2019

08-11-2019 Geen clubavond i.v.m. TT
01 t/m 03-11-2019 Nationale Tentoonstelling Deelnemers
13-12-2019[Terug naar homepage]