Agenda


De vereniging houdt maandelijks op de 2e donderdag een bijeenkomst, waar belangstellenden van harte welkom zijn. Meestal wordt op deze avond een lezing gehouden of wordt er over de hobby gepraat. Ook wordt er soms een bespreking over een bepaald onderwerp gehouden.Dit gebeurt door de eigen deskundige leden of er worden deskundigen uitgenodigd.

Alle activiteiten vinden plaats in het Cultureel Centrum Risdam aan de Huesmolen 60 te Hoorn.

Op onderstaande data worden er bijeenkomsten/tentoonstelling gehouden:Datum: Onderwerp: Spreker:
11-01-2018 Vogels in Suriname Hans Verhoeven
08-02-2018 Toerako's en uitheemse spreeuwen Hans de Boer
08-03-2018 Vogels rondom het huis 
Elly Boddeke
12-04-2018 Jaarvergadering Voorzitter en leden
03-05-2018 Wat is / werd er gekweekt Aanwezigen
13-09-2018 Postuurvogels Jos Wokke
11-10-2018
08-11-2018 Geen clubavond
09 t/m 11-11-2018 Nationale Tentoonstelling Deelnemers
13-12-2018 Voeding en nog veel meer P. Bredebeke


[Terug naar homepage]