Vogelvrienden Hoorn en Omstreken
Vereniging Lidmaatschap Ringen Contact Help Sitemap

Welkom op onze homepage

Middels onze website laten wij U kennis maken met de Vogelvrienden Hoorn en Omstreken. Wij hopen U zo volledig mogelijk te informeren over het reilen en zeilen van onze vereniging. Voor het houden en kweken van vogels staan een aantal links vermeld in het menu links onder Links

In verband met ons 80-jarig bestaan hebben onze leden dit kunnen vieren tijdens een gezellig uitstapje naar Avifauna. Het weer werkte ook goed mee want het was tropisch warm. Op de boot was dat geen probleem, maar in het park was het toch wel warm. De dag werd afgesloten met een zeer uitbundig buffet, dat we ons goed en overvloedig hebben laten smaken. Op naar het volgende jubileum.

Let op: We houden op 14 september 2017 al weer onze eerste clubavond van het nieuwe seizoen. De spreker komt uit het oosten van het land en gaat een lezing geven over parkietachtigen.

Op 8 oktober 2017 organiseert onze vereniging een speciale dag voor de jeugdleden van de bond. Er zullen allerlei activiteiten plaatsvinden, waaronder het keuren van de meegebrachte vogels. Dit is een mooie kans om uw (klein)kinderen kennis te laten maken met de vogelsport en alles wat daarbij komt kijken.

Let op: Met ingang van het nieuwe seizoen gaan een aantal e-mail adressen van de vereniging veranderen. We hebben een nieuwe hosting provider waar we een aantal e-mail adressen met onze eigen naam hebben kunnen aanmaken.

Vereniging:           info@vogelvriendenhoorn.nl
Voorziter:              voorzitter@vogelvriendenhoorn.nl
Secretaris:            secrearis@vogelvriendenhoorn.nl
Penningmeester:  penningmeester@vogelvriendenhoorn.nl
Ledensecretaris:   ledenadmin@vogelvriendenhoorn.nl
Ringensecretaris: ringen@vogelvriendenhoorn.nl

Sonja Rolloos is de ringencommissaris voor het bestellen van ringen. In het bovenmenu onder ringen en in de colofoon vindt u nadere uitleg hierover.

Weet u het centrum niet te vinden dan kunt U HIEROP klikken voor een kaart.